Aktualności

HAL 2016

HAL 2016

Harcerska Akcja Letnia to największe wydarzenie roku harcerskiego 2015/16. Jest podsumowaniem śródrocznej pracy jednostek. To jedyna impreza, podczas której drużyny i gromady z całego Hufca mogą ze sobą współpracować przez tak długi czas!

Tegoroczna kolonia zuchowa i obóz harcerski odbywają się w jednym miejscu – na Mazurach. Zanim jednak przejdziemy do konkretów przedstawiamy krótką charakterystykę dla niewtajemniczonych, czyli różnice pomiędzy obozem harcerskim, a kolonią zuchową. :)

 

 

KOLONIA ZUCHOWA

OBÓZ HARCERSKI

PIONY METODYCZNE:

Zuchowy

Harcerski
Starszoharcerski
Wędrowniczy

WIEK UCZESTNIKÓW:

6 – 10 lat

10 – 21 lat

 

Trwa nieco krócej
niż obóz harcerski
z uwagi na wiek dzieci:
zazwyczaj ok. tygodnia.

Trwa przeważnie ok.
dwóch tygodni.

 

W wypadku obu w/w rodzajów Harcerskiej Akcji Letniej przygotowywany jest specjalny program dostosowany do wieku uczestników. Pieczę nad organizacją i atrakcjami podczas wyjazdu sprawuje Komenda Hufca Oświęcim i kadra poszczególnych jednostek posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz uprawnienia zdobyte podczas kursów Wychowawców Kolonijnych i Kierowników Wypoczynku.

 

Kliknij TUTAJ, by przejść do zakładki zawierającej dokładne informacje związane z tegoroczną akcją letnią!

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w Harcerskiej Akcji Letniej w tym roku!

Baza obozowa w Juszczynie

+ kuchnia spełniająca wymogi SANEPID
+ namioty obozowe typu NS
+ koszt osobodnia to tylko 35zł

Dowiedz się więcej