Aktualności

Odbierz Betlejemskie Światło Pokoju!

Odbierz Betlejemskie Światło Pokoju!

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce.  Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

W tym roku harcerze z naszego hufca jadą na Słowację i do Krakowa w niedzielę dn. 11-go grudnia 2016 r., żeby odebrać Betlejemskie Światło Pokoju i przekazać je mieszkańcom Gminy Oświęcim. Światło będzie można odebrać w parafiach, a także podczas Wigilii Oświęcimskiej na Rynku Głównym w Oświęcimiu! :)

 

Lista Parafii, w których można odebrać Światło:
- Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe - 15.12.2016 r. o godz. 17:00,
- Kościół Miłosierdzia Bożego - 18.12.2016 r. o godz. 8:00.

 

Więcej informacji o BŚP: http://swiatlo.zhp.pl/

Baza obozowa w Juszczynie

+ kuchnia spełniająca wymogi SANEPID
+ namioty obozowe typu NS
+ koszt osobodnia to tylko 35zł

Dowiedz się więcej