Informacje

Składki członkowskie

Wszyscy członkowie ZHP, także kadra ZHP, zobowiązani są do wnoszenia na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego składek członkowskich. Składka wynosi 60 zł na rok czyli 5 zł na miesiąc.

Składki po zebraniu są rozdzielane na poszczególne struktury ZHP:

20 % z 4 zł dla gromady lub drużyny

20 % z 4 zł dla hufca

20 % z 4 zł dla chorągwi + 1 zł

40 % z 4 zł dla Głównej Kwatery ZHP, która opłaca międzynarodowe składki członkowskie w ogólnoświatowych ruchach skautowych WOSM i WAGGGS.

Jednak składka członkowska, to nie tylko pieniądze pozwalające na utrzymanie organizacji. To także pieniądze na ubezpieczenie Państwa dzieci podczas zajęć harcerskich. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o regularne opłacanie składek członkowskich zbieranych przez drużynowego.

W poszczególnych jednostkach wartość pobieranej składki członkowskiej może się różnić. Aby dowiedzieć się ile wynosi miesięczna składka członkowska w danej jednostce prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim liderem.

W razie pytań prosimy o kontakt ze Skarbnikiem hufca:

dh Wojciech Chmura

wojciech.chmura@interia.pl

tel. 697 241 097

Baza obozowa w Juszczynie

+ kuchnia spełniająca wymogi SANEPID
+ namioty obozowe typu NS
+ koszt osobodnia to tylko 35zł

Dowiedz się więcej